1-700-700-655 חודש מתנה

ייעוץ מקצועי ומימון

האם אתם זקוקים לייעוץ מקצועי או למימון כלכלי? את זה וגם את זה תוכלו לקבל מהגופים הממשלתיים שמטרתם לסייע לעסקים קטנים.

האם אתם זקוקים לייעוץ מקצועי או למימון כלכלי? את זה וגם את זה תוכלו לקבל מהגופים הממשלתיים שמטרתם לסייע לעסקים קטנים.

כאן תוכלו לקבל את כל המידע לגבי חונכות עסקית, קרנות סיוע ומימון לעסקים מתחילים.

אפשרויות מימון לעסק

באתר 2B in Israel של המשרד לקליטת עלייה תוכלו למצוא מידע המיועד לבוחנים את האפשרות לעלות לישראל, אם כעולים חדשים או כתושבים חוזרים, ולהקים בארץ עסק עצמאי משלהם. כאן תוכלו למצוא מידע על רמת החיים בישראל ונתונים בסיסיים על הכלכלה הישראלית. בנוסף למידע הכללי על ישראל, ניתן לקבל באתר פרופילים עסקיים של ענפים שונים, וייעוץ עסקי. משרד הקליטה מפעיל תוכנית לעידוד יזמות עולים. בעמודי אתר המשרד המוקדשים לתוכנית ניתן למצוא מידע אודות הזכאות לסיוע, האופן בו יש לפנות על מנת לקבלו, ייעוץ טלפוני ומידע נוסף.
פרופילים עסקיים
ש.י.ל – על הרשות לעסקים קטנים

 

חונכות בהקמת עסקים

המדינה מעמידה לרשותכם גופים שונים שמטרתם לסייע לכם בהקמת העסק. באתר משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה תוכלו ללמוד על פרויקט חונכות עסקית, שהוקם ומופעל על-ידי מינהל המימון במשרד התמ"ת ומשמש כלי לעידוד הסקטור העסקי בישראל.

 

מטרת פרויקט החונכות היא לסייע לעסק הזעיר, הקטן או הבינוני בהתרחבות מבוקרת ובשיפור ביצועיו ורמת רווחיותו תוך שיפור ניהולו, הקניית כלים ניהוליים וליווי ביישומם. להשגת המטרה מעמיד הפרויקט לרשות העסקים ייעוץ מקצועי, הניתן על ידי מומחים מקצועיים.

 

הרשות לעסקים קטנים ובינוניים נותנת אף היא הדרכה לעסק הצעיר, ומאפשרת לכם ללמוד עשרות קורסים, ביניהם: כיתות הדרכה, אמנות המכירה והמו"מ, הכרת המחשב, שיווק מעשי, אינטרנט, יזמות ועוד קורסים רבים שיכולים להתאים לעסק שלכם. עוד תוכלו לקבל ברשות, את עזרת מט"י, מרכזי טיפוח יזמות, הפרוסים ברחבי הארץ.

 

יזמים ובעלי עסקים יכולים להיעזר בסל השירותים הכולל: ייעוץ מקצועי, הדרכה, הפנייה למקורות מימון ומידע והכוונה.
סיוע לעסקים קטנים של עולים

 

אפשרויות מימון לעסק

הקרן לסיוע לעסקים קטנים, תבור, היא קרן בערבות המדינה שהוקמה על-ידי המדינה כדי לאגד שני ערוצי סיוע לעסקים קטנים: הלוואות להון חוזר לעסקים קטנים אשר נמצאים בקשיי תזרים והלוואות לסיוע להקמת עסקים קטנים חדשים או להרחבת עסקים קיימים. מרכז ההשקעות במשרד התמ"ת מעודד הקמה והרחבה של מפעלים תעשייתיים, מבנים לתעשייה, מלונות ומפעלי תיירות על-ידי מתן מעמד של "מפעל מאושר" לתוכנית השקעות. מעמד זה מאפשר ליזמים ליהנות מהטבות באחד ממסלולי ההטבות שמעניק החוק. הגוף המחליט במרכז ההשקעות הוא המנהלה שבה חברים נציגי משרד התמ"ת, האוצר, התיירות, החקלאות, משרד ראש הממשלה ונציג הציבור.
ברשות לעסקים קטנים ובינוניים, תוכלו לקבל מידע בנוגע למימון וכספים: איך להשיג מימון לרעיון העסקי שלכם, איך להקטין את עלויות העסק, ניתוח מאזן, ניתוח דוחות כספיים, ניהול מזומנים, יחסי בנק לקוח, ונושאים נוספים. עוד תוכלו לקבל כאן את רשימת קרנות המימון בישראל.

 

שיקולים בפתיחת עסק
צעדים לפתיחת עסק

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי