הוראות ניהול ספרים

הוראות ניהול עבור בעלי מקצועות חופשיים ונותני שרותים

מה אומרות הוראות ניהול ספרים?

האמור לעיל מובא כאן לעזר בלבד עבור עסק או עסק מהבית. לצורך עמידה בתנאי החוק יש לקבל יעוץ מוסמך ולקרוא את סעיפי החוק, רצוי לפני הקמת עסק.

 

סטייה מעמידה בהוראות ניהול ספרים עלולה להביא לידי פסילת הספרים על ידי רשויות המס !

 

תוכנת הנהלת חשבונות של חברת UCAN2 מהווה תחליף חוקי בכל מקום בו קיימת חובת ניהול ספר "תקבולים ותשלומים". בעזרת המערכת הידידותית שנבנתה על ידי חברת "ניהול חשבונות ישיר בע"מ", יכול כל עצמאי או בעל עסק מכל הארץ לקבל שירותי הנהלת חשבונות דרך האינטרנט. שלא כמו תוכנת הנהלת חשבונות רגילה, בכל שלב משלבי העבודה, ניתן להיעזר באופן מיידי בשירות הלקוחות שלנו ולקבל הכוונה וייעוץ מקצועי.

 

את המסמכים רושמים דרך האינטרנט בתוכנת הנהלת חשבונות היודעת ליישם את חוקי מס הכנסה ומע"מ באופן עצמאי לרבות שימוש באינדקס הוצאות מיוחד המלמד את הלקוח תוך כדי העבודה, אודות כל סוגי ההוצאות המוכרות ואופן ההכרה בהן לצורכי מס הכנסה ומע"מ.

 

לחץ כאן להדגמת תוכנת הנהלת חשבונות

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי