1-700-700-655 חודש מתנה

דו"ח רווח והפסד למס הכנסה

מדוע חשוב לנהל דו"ח כזה ואיך להגיש אותו למס הכנסה

מאת: יורם שיפר

דו"ח רווח והפסד למס הכנסה, המכונה גם דו"ח התאמה למס, הוא דו"ח ייעודי לתיאום הרווח או ההפסד לפני מיסים על ההכנסה של הנישום. זהו אחד הדוחות שעל הנישומים להגיש לרשויות המס בישראל בסיומה של שנת המס, בצירוף דוחות כספיים ודוחות נוספים. כדי שהכל יהיה מסודר, כדאי לכם לעבוד עם תוכנת הנהלת חשבונות באינטרנט.

תקנות המס בישראל מחייבות את בעלי העסקים לרכז את נתוני ההוצאות של העסק לדו"ח מיוחד הנקרא דו"ח רווח והפסד למס הכנסה. יש למלא טופס ולהוסיף בו את ההוצאות המוכרות בניכוי מס והוצאות שאינן מוכרות, וככל שיש לנישום יותר הוצאות כך הוא מקטין את שורת הרווח, לכן הוא ישלם פחות מס. הדו"ח כולל גם פירוט הכנסות של העצמאי, יש למלא נכון את סעיף ההכנסות ממקורות אחרים, במיוחד במצב שבו יש לעצמאי נכסים אותם הוא משכיר, לדוגמה חנות או דירת מגורים. 

 

מה זה דו"ח רווח והפסד?

דו"ח רווח והפסד למס הכנסה (Profit and Loss) הוא דו"ח כספי המסכם את התוצאות הכספיות של העסק בדרך כלל ברבעון או בשנה. הדו"ח כולל פירוט הכנסות, הוצאות, רווח או הפסד, שנרשמו בתקופה עליה מדווחים. במסגרת הדו"ח משווים את התוצאות הכספיות של השנה הנוכחית לתוצאות עליהן העסק דיווח בשנה או בשנתיים הקודמות לשנת המס.  

 

השלבים העיקריים במילוי דו"ח רווח והפסד הם:

  • חישוב רווח גולמי על ידי ניכוי עלויות הייצור ורכישת המוצרים מההכנסה הנובעת ממכירת המוצר, כלומר הכנסה פחות הוצאה.
  • חישוב הרווח התפעולי על ידי ניכוי הוצאות תפעול שוטפות מתוך הרווח או ההפסד הגולמי, יש להתייחס נכון גם להוצאות ולהכנסות שאינן קשורות לפעילות השוטפת, למשל רווחי הון, מכירת רכוש קבוע וכו'.
  • חישוב רווח והפסד לפני מס הכנסה על ידי הפחתה או הוספה של ההוצאות והכנסות המימון על הרווח או ההפסד התפעולי.
  • חישוב רווח הפסד נקי על ידי הפחתת הוצאות המס.

הדו"ח כולל פרטים אישיים ופרטי העסק, פירוט כל ההכנסות החייבות בדיווח, פרטים על ניהול ספרים, פרטי שותפים אם יש, פרטי רכב לגביו נדרשו הוצאות ועוד.

 

איך מגישים דו"ח רווח הפסד?

כדי להגיש דו"ח רווח והפסד למס הכנסה (לבעלי עסק עצמאי) יש להוריד טופס 1320 מאתר רשות המיסים ולמלא את כל השדות הנדרשים. יש אפשרות נוספת ובמקום מילוי טופס 1320 ניתן לשגר לרשות המיסים דו"ח דרך תוכנה מאושרת להנהלת חשבונות. את הדו"ח ניתן להגיש באמצעות מייצג כמו רואה חשבון או יועץ מס.

את הדו"ח מגישים באופן מקוון, לרוב מצרפים את הטופס לדו"ח השנתי, אך יש גם אפשרות להגשה ידנית של הדו"ח. הגשת ידנית של דו"ח רווח והפסד למס הכנסה דורשת מילוי קפדני ומדויק של השדות השונים ויש לצרף אישורים ונספחים כנדרש בתקנות, יש להגיש את הדו"ח בשני העתקים לפקיד השומה בהתאם לכתובת העסק, וחשוב לקבל חותמת אישור הגשה על העתק הדו"ח.

מדוע הדו"ח חשוב לעצמאים?

דו"ח רווח והפסד הוא אחד הדוחות החשובים ביותר לעצמאים, הדו"ח כולל פירוט הכנסות והוצאות של העסק לפי תקופת זמן מוגדרת, לרוב שנה. זהו דו"ח רב שלבי המאפשר לבחון ולנתח את מקורות הרווח של העסק, להסיק מסקנות חשובות כמו דרכים יעילות לשיפור הפעילות בעסק, כדאיות השקעה, כדאיות רכישה או מיזוג וכיוצא בזה.

בנוסף, לאחר מילוי הדו"ח ניתן לבחון הוצאות שאפשר וכדאי לקצץ בהן, להבין אילו מוצרים ו/או שירותים רווחיים יותר, איך לשפר רווחיות ממכירת מוצר או שירות מסוים, וניתן להשוות ביצועים לשנים קודמות כדי לבדוק האם העסק משתפר ומתייעל משנה לשנה.

נכתב ע"י:

יורם שיפר –  רו"ח, מבעלי משרד רו"ח זיו, שיפר ושות',
יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2
ועוד כמה וכמה מערכות אחרות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה.
הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים ובסך הכל ממש שמח בחלקו.

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי