1-700-700-655 חודש מתנה

דואר ומשלוחים

מערכת הנהלת חשבונות באינטרנט מסבירה כי הוצאות למשלוח דברי דואר של העסק ללקוחותיו ולבאים עמו בקשר עסקי וכן הוצאות לשליחויות הדרושות לפעילות העסק – הינן הוצאות מוכרות.

המידע לקוח מתוך ספר "הוצאות מוכרות למס" מאת עו"ד רו"ח רמי אריה בהוצאת מיסים ועסקים בע"מ – www.ralc.co.il

חזרה לרשימת מאמרים

לקבלת הסבר ופרטים מיועץ מקצועי